Duurzame producten zijn producten die worden gemaakt met respect voor het milieu, de samenleving en de economie. Om dit te bereiken, moeten producten voldoen aan een aantal voorwaarden.

Ten eerste moeten duurzame producten milieuvriendelijk zijn. Dit betekent dat de productie ervan geen schade mag toebrengen aan het milieu, of dat het product geen schadelijke stoffen bevat. Bovendien moet het product geproduceerd worden met zo min mogelijk energie en materialen.

Ten tweede moeten duurzame producten sociaal verantwoord zijn. Dit betekent dat het product niet mag worden gemaakt onder slechte arbeidsomstandigheden. De producent moet zich ook houden aan lokale wetten en regelgeving, en moet werknemers goed vergoeden en behandelen.

Ten derde moeten duurzame producten economisch verantwoord zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de productie ervan duurzaam is, zodat de producent in staat is om de productie op de lange termijn te volhouden. Ook moeten de kosten van het product betaalbaar zijn, zodat consumenten het kunnen kopen.

Als een product aan deze criteria voldoet, kan het worden beschouwd als een duurzaam product. Duurzame producten zijn niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de samenleving en de economie. Door op deze manier producten te produceren, kunnen we een circulaire economie creëren die iedereen ten goede komt.