In een tijdperk waarin duurzaamheid hoog op de agenda staat en consumenten steeds meer aandacht besteden aan de impact van hun aankopen op het milieu, lijkt het tegenstrijdig dat supermarkten terugvallen op het pushen van niet-duurzame producten. Een recente trend doet vermoeden dat duurzaamheid niet langer de hoofdprioriteit is voor veel supermarktketens. In plaats daarvan lijkt het erop dat winstmaximalisatie en verkoopcijfers de overhand hebben, zelfs ten koste van het milieu, de natuur en het welzijn van mensen.

Dit blijkt uit onderzoek van Milieudefensie.

Supermarkten hebben de afgelopen jaren stappen gezet om duurzame producten te promoten. Van biologisch geteelde groenten en fruit tot fairtrade koffie en ecologisch verantwoorde schoonmaakmiddelen, consumenten kregen steeds meer keuzes voorgeschoteld die rekening hielden met milieubelangen. Echter, recente ontwikkelingen wijzen erop dat deze inspanningen verzwakken, zo niet verdwijnen.

Een van de belangrijkste redenen voor deze terugval is de concurrentiedruk binnen de detailhandel. Supermarkten staan onder immense druk om te concurreren, niet alleen met andere supermarktketens, maar ook met online retailers en discounters. In deze hevige concurrentiestrijd worden beslissingen vaak genomen op basis van kortetermijnwinst in plaats van langetermijnimpact. Duurzame producten kunnen duurder zijn om te produceren en aan te bieden, waardoor ze minder aantrekkelijk lijken in vergelijking met goedkopere alternatieven.

Bovendien spelen marketingstrategieën een cruciale rol. Supermarkten zijn meesters in het beïnvloeden van koopgedrag en weten maar al te goed hoe ze consumenten kunnen verleiden tot impulsaankopen. Hoewel duurzame producten een groeiende markt vertegenwoordigen, zijn ze mogelijk niet zo winstgevend op korte termijn als andere, meer gangbare producten. Door de focus te verleggen naar producten die sneller verkopen en een hogere winstmarge hebben, kunnen supermarkten hun winst opkrikken, zelfs als dit ten koste gaat van duurzaamheid.

Daarnaast speelt ook het gebrek aan transparantie een rol. Hoewel sommige supermarkten nog steeds duurzame producten in hun schappen hebben liggen, is het voor consumenten vaak moeilijk om te achterhalen hoe duurzaam deze producten werkelijk zijn. Groene labels en keurmerken kunnen misleidend zijn, en consumenten worden steeds kritischer ten aanzien van greenwashing – het presenteren van producten als duurzaam, terwijl ze dat in werkelijkheid niet zijn. Dit gebrek aan transparantie kan het vertrouwen van consumenten ondermijnen en hun bereidheid om te investeren in duurzame producten verminderen.

Het is duidelijk dat supermarkten een cruciale rol spelen in het vormgeven van consumentengedrag en het stimuleren van duurzame consumptie. Echter, de recente terugval in de promotie van duurzame producten wijst op een grotere zorg: dat winst en verkoopcijfers vaak de voorkeur krijgen boven de belangen van de wereld, de natuur en de mensen. Als consumenten moeten we kritisch blijven ten opzichte van de keuzes die supermarkten maken en ons blijven inzetten voor een duurzamere toekomst, zelfs als dat betekent dat we moeten vechten tegen de stroom van commerciële belangen.